Taiteen merkitys on aina ollut merkittävä

Yksi asia millä ihmiset erottautuvat muista eläimistä ja luonnonkappaleista, on kyky luoda erilaista taidetta. Taiteen alkuperää voi toisinaan olla hieman vaikea jäljittää, mutta se on ollut osa ihmiskunnan kulttuuria ihmisen historian alusta alkaen. Eri arkeologisissa tutkimuksissa on löydetty todisteita taiteen vahvasta läsnäolosta ihmisten arjessa. Kalliomaalaukset ovat olleet ihmisten tapa paitsi ilmaista itseään, myös voimallinen tapa siirtää tietoa sukupolvelta toiselle. Samalla tavoin myös musiikki on kuulunut aina ihmisten arkeen ja erilaisia yksinkertaisia puhallinsoittimia ja rumpuja on löydetty käytännössä miltei jokaisesta maailman kolkasta.

Riippuen aikakaudesta, on taiteen arvostus vaihdellut yhteisöstä ja kansasta toiseen, mutta samalla taiteen merkitys on monissa yhteisöissä ollut erittäin tärkeää. Euroopassa taidetta on arvostettu läpi vuosisatojen erittäin paljon. Tästä on hyvin paljon kiittämistä Antiikin Kreikkaa, jossa taiteella oli erittäin vahva yhteiskunnallinen asema. Länsimaisen taiteen historian sanotaakin alkavan Kreikasta.

Vaikka länsimaista taidetta pidetään yleisesti korkealuokkaisempana kuin missään muualla, on taidetta arvostettu kaikissa maailman menestyneissä vanhoissa sivilisaatioissa kuten muinaisessa Egyptissä, Persiassa, Kiinassa, Japanissa sekä Etelä-Amerikassa erityisesti Azteekkien, Mayojen ja Inkojen kulttuurissa. Kehittyneissä sivilisaatioissa taiteen laatu on usein ollut korkea, koska näissä yhteiskunnissa erikoistuminen oli korkealla tasolla. Näin syntyi ammatteja, jotka olivat suoraan sidoksissa taiteeseen.

Primitiivisissä yhteisöissä ja kansakunnissa eri taiteenmuodot ovat olleet yksinkertaisempia ja usein vähemmän tunnettuja, mutta tämä ei tarkoita että ne olisivat olleet taiteena vähempiarvoisempaa. Pikemmin päinvastoin. Monissa yhteisöissä taide ollut osa arkea kaikille yhteisössä asuville ihmisille, jonka lisäksi kaikilla yhteisön jäsenillä on ollut demokraattinen pääsy kokemaan taidetta. Taidekokemukset ovat olleet koko yhteisölle tärkeä osa kulttuuria.

Taiteen kehitys sidoksissa yhteisön kehitykseen

Taiteen merkitystä yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana, on kiistaton. Taide auttaa yhteisöä uudistumaan, ymmärtämään ja ilmaisemaan itseään. Sen avulla voi kyseenalaistamaa ja synnyttää kokijoissa tervettä uteliaisuutta, joka auttaa kehittämään yhteiskuntaa eteenpäin. Taiteella on ollut siis merkittävä rooli länsimaalaisen sivistyksen kehittymisessä ja Euroopan nousussa maailman menestyksekkäämmiksi ja sivistyneimmäksi mantereeksi.

Taiteen merkitys oli erityisen voimakas länsimaalaisen historian suurissa kehityssuunnissa, kuten vallankumouksien ja uskonpuhdistusten aikana. Toisaalta taide on aina pyrkinyt tuomaan lohtua ja esteettistä nautintoa kokijalleen, joka on ollut lohdullista erityisesti aikoina, jossa ollut murheita ja kärsimystä. Monet taiteilijat näkevätkin, että taiteen tehtävänä juuri toivon herättämisen.

Toisaalta taidetta on auttanut kehittymään myös vallinnut yhteiskunnallinen tila. Erityisesti Euroopassa taiteilijat olivat saaneet tukea aatelistosta, joka on perinteisesti aina arvostanut taidetta. Porvariston nostaessa päätään Ranskan Vallankumouksen jälkeen, on myös heillä ollut ratkaiseva merkitys taiteen kysynnän jatkuvana ylläpitäjänä.

Taiteen muutosvoima perustuu kaikkein eniten juuri taiteen luonteeseen. Sillä taiteen tarkoituksena on heijastaa ja kuvata todellisuutta, jonka avulla päästä käsiksi totuuteen ja totuuksiin. Todellisuuden paljastaminen auttaa tuomaan asioita pintaan, jolloin yhteisön kipukohtia on mahdollista parantaa. Todellisuuden kieltäminen ja taiteen rajoittaminen sitä vastoin johtaa usein stagnaatioon ja yhteiskunnallisen kehityksen paikallaan polkemiseen, joka on havaittavissa monissa kulttuureissa etenkin Lähi-Idän alueella.

Taiteen osto lainalla

Suhdannevaihtelut vaikuttavat aina myös taidemarkkinoihin, ja kuten arvata saattaa korkeasuhdanteessa rahaa siirtyy enemmän taidemarkkinoille, kun taas laskusuhdanteessa taidemarkkinoilta katoaa rahaa. Ostot ja myynnit kannattaakin aina ajoittaa siten, että taidesijoituksen myy korkeasuhteessa ja ostot laskusuhdanteessa. Teoksen valinnassa voi käyttää ulkopuolista apua, mutta monia kokeneita taidekeräilijöitä ohjaa usein myös oma mieltymys. Voi olla täysin turhaa ostaa taideteos, mikäli sen omistajaksi haluaa ainoastaan potentiaalisen arvonnousun takia. Sitä vastoin kannattaa ennemmin ostaa teos, josta myös itse pitää, sillä taiteen suurin arvo ei ole rahassa vaan siinä, mitä kyseinen teos heijastaa.

Arvokas taide on luonnollisesti kallista, ja arvokkaimpien taideteosten hinnat liikkuvat kymmenissä miljoonissa euroissa. Hyvää taidetta on mahdollista saada tietenkin myös halvemmalla, mutta on ymmärrettävää, että hyvän ostopaikan tullen voi taideteoksesta kiinnostuneella olla vain vähän likvidejä varoja. Tällaisessa tapauksessa kannattaa ehdottomasti harkita lainan ottamista, jolloin kaupan pääsee sinetöimään varmasti. Hyvin monet rahoituslaitokset ja pankit suhtautuvat myötämielisesti taidesijoittamiseen, etenkin jos hakijalla on vakuudet kunnossa. Lainaneuvotteluihin kannattaa hakeutua itse, mutta helpointa on hakea lainatarjouksia, siten että kilpailuttaa eri lainantarjoajia keskenään. Tutustu Matchbanker lainavertailuun kilpailuttaessasi lainat.

Suomessa on nykyään mahdollista saada vakuudetonta lainaa aina 60 000 euroon saakka, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lainan myöntäjä ei myöskään kontrolloi mihin myönnettävä summa käytetään. Myös vakuudettomia lainoja on mahdollista kilpailuttaa helposti, jolloin saat varmasti parhaan tarjouksen lainallesi. Velaksi sijoittaminen on kuitenkin riskaabelia toimintaa, joten sijoituspäätös kannattaa harkita tarkkaan, jotta lainanhoito ei aiheuta ongelmia. Toisaalta velkavivulla taiteeseen sijoittaminen on yhtä yleistä kuin mihin tahansa muuhun kohteeseen ja voi osoittautua erittäin järjeväksi, etenkin jos korot pysyvät matalana ja valitun taidetoksen arvo on nousujohteinen.

Taide sijoituskohteena

Taidetta on saatavilla maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä johtuu erityisesti koulutuksen lisääntymisestä sekä vaurastumisesta. Länsimainen yhteiskunta on saavuttanut jo materiaalisen kehittymisen huippunsa, jonka takia yhä suurempi osa nuorista haaveilee taiteilijan urasta. Samalla yhteiskuntien vaurastuminen on tarkoittanut sitä, että taiteen keräilystä on tullut yhä suurempien ihmismäärien huvia.

Viimeisen puolen vuosisadan aikana taiteesta on tullut myös merkittävä kaupankäynnin väline ja sijoituskohde. Taideteos saattaa usein olla jopa parempi sijoituskohde kuin osakkeet, vaikka oikean teoksen valinta on huomattavasti vaikeampaa kuin osakkeen. Jotta teos on arvokas, pitää se pystyä tunnistamaan tietyn taiteilijan tekemäksi, jonka lisäsi arvoa lisää, että työ tai teos kuuluu taiteilijan parhaimmistoon.

Maalausten arvoa nostaa usein myös se, jos teos on maalattu sinä aikana tai sillä tyylillä, jolla taiteilija on saavuttanut suurimman suosionsa. Tämän lisäksi teoksen arvoa nostaa, jos se pystytään aukottomasti todistamaan aidoiksi. Toisaalta taiteeseen sijoittaminen on vaikeaa myös siitä syystä, että huipputeoksia on harvoin saatavilla, jonka lisäksi taide ei ole samalla tavalla likvidi sijoituskohde, kuten vaikkapa jalometallit tai timantit.

Sijoittajalle luultavasti turvallisen vaihtoehto on klassikkotaide, sillä mikäli teos on selvinnyt useista aikakausista, trendeistä ja suhdanteista, on kyseessä todennäköisesti hyvin varma sijoituskohde. Van Gogh tai Cezanne säilyttää arvonsa luultavasti ikuisuuden, sillä tällaisten huipputeosten kanssa tapahtuu hyvin harvoin arvonalennusta, ellei kyseessä paljastu olevan väärennös. Nykytaide sen sijaan on huomattavasti spekulatiivisempi sijoituskohde, sillä kyseessä on uusi taide, jonka tulevaisuuden suosiosta ei ole mitään takeita.