Kansainvälinen vammaisten päivä

Vuonna 1992 tapahtui jotain poikkeuksellista, sillä tuolloin YK:n yleiskokous julisti 3. päivän joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. Vuonna 2006 hyväksyttiin YK:n yleinen sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista. Kuitenkin poliittisista syistä johtuen sopimus ratifioitiin Suomessa vasta vuonna 2016. Kyseinen sopimus on tärkeä, sillä se painottaa vammaisten kansalaisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa.

Kansainvälisen vammaisten päivän nostavat kerran vuodessa keskiöön vammaiset ihmiset, joita on myös Suomessa kymmeniä tuhansia. Kyseisen päivän tarkoituksena on luoda tietoisuutta ja ymmärrystä vammaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Harva tietääkään, että vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö, sillä eri arvioiden mukaan jopa noin 15 prosentilla maailman väestöstä olisi jonkinlainen kehitysvamma. Tämä tekee yli 1 miljardin verran maailman väestöstä.

Kansainvälisellä vammaisten päivällä on joka vuosi erityinen teema, mutta hyvin usein ne liittyvät inklusiivisuuteen ja tasa-arvoon. Vammaiset kohtaavat hyvin monenlaisia esteitä yhteiskunnassa, jotka ilmenevät miltei jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Tällaisia esteitä ovat muun muassa fyysiseen ympäristöön liittyvät, kuten esimerkiksi asuminen tai saattavat aiheutua lainsäädännöstä tai poliittisista syistä. Vammaiset kärsivät myös syrjinnästä ja yhteiskunnan asenteet heitä kohtaan voivat olla kovat. Suomessa vammaisiin on sotien johdosta suhtauduttu perinteisesti arvostaen. Kuitenkin lehtien otsikoissa on nähty, että naapurusto on saattanut alkaa vastustaa kehitysvammaisten asuntoloiden rakentamista välittömään naapurustoon.

Syrjinnän seurauksena monilla vammaisilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta nauttia yhteiskunnan palveluista kuten koulutuksesta, työllisyydestä, terveydenhuollosta, liikenteestä, poliittisesta osallistumisesta ja oikeuspalveluista samalla tavalla kuin terveillä ihmisillä. Kuitenkin koko yhteiskunta hyötyy, mikäli vammaisten osallistumisesteitä yhteiskunnassa puretaan.

Vammaisten ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan voi auttaa Suomea monella eri tavalla. Monet vammaiset pystyvät tekemään monenlaista työtä riippumatta vammastaan. Suomessa Sotainvalidien Veljesliitto uudelleenkoulutti sotien päätyttyä kymmeniä tuhansia vammautuneita miehiä, joiden osallistumatta jättäminen olisi vaikeuttanut jälleenrakennusta huomattavasti. On erityisen tärkeää ymmärtää, että vammaisten ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan on myös moraalisesti ja eettisesti toivottavaa. Jokaisella ihmisellä on potentiaalia kehittyä ihmisenä, ja tämä potentiaali jää saavuttamatta vammaisten kohdalla, mikäli heidän elämänpolun eteen kasataan kohtuuton määrä esteitä.

Tue sinäkin vammaisia

Vammaiset ovat ihmisryhmä Suomessa, johon vanhusten ohella kohdistuu aina ensimmäisenä valtion säästöt ja erilaiset tiukennukset. Tämä johtuu siitä, että nämä suomalaiset ovat usein niin heikossa asemassa, että eivät pysty lainkaan puolustamaan itseään ja omia oikeuksiaan. Ei siis ihme, että politiikoille tuntuu olevan helpointa leikata juuri vammaisten palveluista.

Kaikessa hyväntekeväisyystoiminnassa on hyvä myös ymmärtää, että varat kerääntyvät usein pienistä puroista. Näin ollen pienetkin lahjoitukset auttavat vammaisia saavuttamaan ihmisarvoisen elämän. Toisaalta on ymmärrettävää, että jotkut saattavat haluta tehdä isoja kertalahjoituksia, mikä voi osoittautua järkeväksi esimerkiksi verotuksellisista syistä tai vaikkapa jos kyse on yrityksestä, joka haluaa lähteä sponsoroimaan vammaisten toimintaa suuresti. Tällaisissa tapauksissa on hyvä muistaa, että lahjoittaja voi ottaa myös lainaa tukeakseen vammaisia. Hyvä syy tällaiseen toimintaan voi löytyä silloin, jos lahjoittaja haluaa ostaa esimerkiksi vammaisten tekemää taidetta, jolloin kyseessä on sijoitus. Mikäli lahjoittajalla ei ole likvidejä varoja, tulee laina tällöin kysymykseen. Nykyään lainatarjouksia on helposti saatavilla verkossa, jossa lainanhakija voi kilpailuttaa pankkeja ja rahoituslaitoksia keskenään. Hyvä esimerkki tällaisesta palvelusta on kainsainvälinen LoanScouter -palvelu.

Vammaiset ovat suomalaisia ja osa yhteiskuntaa siinä missä ei-vammaiset. Suomalaiseen hyvinvointiyhteiskunnan ajatukseen on aina kuulunut, että kanssaihmisistä on pidettävä huolta. Vaikka globalisaation johdosta monet ajattelevat, että suomalaisten yhteishenki ja toisista välittäminen olisi katoamassa, tämä ei pidä paikkaansa. Monille suomalaisille on tärkeää, että erityisesti vammaisista ja vanhuksista huolehditaan arvokkaalla tavalla.

Monia vammaisten järjestöjä voi tukea myös kuukausittaisena rahalahjoittajana. Näin apua menee jatkuvasti kohteeseen suoraan. Tämän lisäksi monella vammaistyötä tekevällä järjestöllä ja yhdistyksellä on varainkeruuluvat, jolloin niille on mahdollista lahjoittaa myös suoraan yksinkertaisella tilisiirrolla.

Kiinnostaisiko vammaisille suunnatut aktiviteetit? Tutustu Suonenjoen seurakunnan vammaistyöhön.

Yksi parhaista tavoista tukea vammaisia on tukea heidän näkyvyyttään yhteiskunnassa. Erityisen hyvä keino tähän on auttaa järjestöjä, jotka osallistuvat jollain tavalla kansainväliseen vammaisten päivään. Kyseinen päivä on vammaisille erittäin tärkeä, sillä se merkitsee vammaisille heidän itsearvonsa tunnustamista. Kyseiseen juhlapäivään osallistuu valtava määrä ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjä, joista monet ovat suuntautuneet taide- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen vammaisille ihmisille. Tällaisten järjestöt toimivat usein vapaaehtoispohjalta, jolloin niiden auttaminen ja tukeminen on tärkeää.

Taide on tärkeää vammaisille

Vammaisille erityisen tärkeää on osallistua yhteiskuntaan sen tasavertaisina jäseninä. Erityisen tärkeäksi monille vammaisille on muodostunut taide ja kulttuuri, mikä sopii erityisen hyvin vammaisille edesauttaen kuntoutuksessa ja elämän merkityksellisyyden löytämisessä. Taiteen avulla vammaisten on mahdollista oppia ilmaisemaan itseään ja omia tunteitaan. Tämä on monille vammaisille hyvin tärkeää, sillä monien vamma voi olla sellainen, että omassa ilmaisussa on huomattavia vaikeuksia. Taiteen avulla vammaiset pystyvät myös löytämään oman potentiaalinsa ja rikastuttamaan elämäänsä. Kaikista vammaisista ei tietenkään ole ammattitaiteilijoiksi, kuten ei kaikista tavallisistakaan ihmisistä. Silti lahjakkaita vammaisia taiteilijoita on hyvä tukea erityisellä tavalla, sillä heidän kohtaamat yhteiskunnalliset haasteet ja esteet ovat suurempia.

Taiteella on tutkitusti parantava voima myös kuntoutuksessa. Taideterapia on noussut suosituksi terapiamuodoksi ei-vammaisten ihmisten joukossa, sillä sen on sanottu auttavan ihmisiä pääsevän paremmin kosketuksiin omien tuntemusten kanssa. Tämä perustuu siihen, että taiteella on mahdollisuus päästä kosketuksiin alitajunnan prosessien kanssa. Taide on vammaisille siitä oivallista, että sen järjestäminen on kohtalaisen halpaa. Hyötysuhde taiteessa on myös erinomainen. Taiteessa materiaalikustannukset ovat jokseenkin pieniä, eikä vammaisten taidetoiminnassa maksa muu kuin taideopettajan palkka, jonka lisäksi riippuen vammaisten kunnosta saattaa tähän joutua lisäämään vielä henkilökohtaisten avustajien palkan. Hyvät funktionaaliset kyvyt omaavat vammaiset pystyvät sitä vastoin harrastamaan taidetta hyvin itsenäisesti ja ilman suuria kustannuksia.