Aspa-säätiö: Lokerointinäytelmä – tarinoita itsemäärittelyn tähtihetkistä

Mahtuvatko kuntavaaliehdokas, maanisdepressiivinen ja avovaimo samaan lokeroon? Entä nuori eläkeläinen ja huippu-urheilija? Mitä tapahtuu, kun tila lokerossa käy liian ahtaaksi? Onko kaikilla nuorilla oikeus itsemäärittelyyn? Kuka uskaltaa horjuttaa lokerikkoa?

Jos nuorella on jokin vamma, mielenterveyden haaste tai erityisen tuen tarve, hänet lokeroidaan usein tavalla, joka ei ole itselle mieluisa. Lokerot ovat muiden ihmisten tai yhteiskunnan instituutioiden luomia. Nuoren tehtäväksi jää sopeutua ja katsoa sivusta.

Lokerointinäytelmä on innostavan interaktiivinen, ajatustyrskyjä synnyttävä tapaus, jossa näyttämön valtaavat moniperustaista syrjintää kokeneet nuoret. Tähtihetkiä ovat ne, joissa lokerot menettävät merkityksensä ja pirstoutuvat. Näköpiiriin tulvii vapautta ja tulevaisuutta!

Kuten kaikessa Aspa-säätiön kehittämistoiminnassa, myös tässä näytelmässä nuoret ovat toimijoita ja kokemusasiantuntijoita. Näytelmä on nuorten itsensä käsikirjoittama ja toteuttama. Teoksen konseptin on luonut ja sen dramaturgina on toiminut Metti Löfberg.

Lokerointinäytelmän nättelijät valkoisissa t-paidoissa lavalla, osa seisoo pidellen käsiään ylhäällä ja osa on polvistuneena maahan.
Kuva: Ismo Helén