I samhället finns en mängd personer som är drabbade av något funktionshinder. Det finns många olika sorters funktionshinder av skiftande karaktär, men gemensamt är att de gör det svårare för individen att ta sig fram genom livet och samhället på egen hand.

Vissa av dem är tydliga. Omgivningen kan tydligt se att någon som sitter i rullstol eller har väldigt skakiga händer är drabbad av en funktionsnedsättningar. Många andra kan dock vara betydligt mindre uppenbara men ändå ge problem. Till exempel kan någon ha svår huvudvärk som lätt utlöses av höga ljud, ljus och dofter. Andra kan ha nedsatt hörsel och till exempel ha svårt att delta i samtal eller att höra informationsutrop på tågstationer.

Varför behövs funktionshindrade uppmärksammas?

För en funktionshindrad person är vardagen ofta fylld av utmaningar som andra inte tänker på eller reflekterar över. Varenda trappa innebär ett stort hinder för någon som sitter i rullstol och en hörselskadad person kanske undviker samtal eftersom det innebär för stor ansträngning att hänga med i vad som sägs.

Livet kan alltså för många stundtals te sig som en enda stor utmaning och vara fyllt av problem andra aldrig behöver tänka på. Den som aldrig suttit i timlånga köer för att argumentera för sin rätt till sjukpenning eller aldrig behövt ringa i förväg för att kolla att det finns en ramp upp till dörren, kan ha svårt att föreställa sig hur det livet skulle se ut.

Människor med funktionsnedsättning har det alltså ofta jobbigare än andra och är i vissa situationer mycket utsatta. Under Nazitysklands förintelse var funktionsnedsatta och utvecklingsstörda bland de första som det beordrades utrensningar mot.

Funktionshindrade kan därför vara värda att uppmärksammas lite extra, om inte annat för att sätta ljus på deras situation så att den kan förbättras. Många skulle nog anse att de funktionshindrade kan vara värda lite extra uppmärksamhet för den otur de har drabbats av.

Hur kan man anordna detta?

Festivaler är event som kräver stora ekonomiska resurser. Man behöver en lokal och artister och konstnärer behöver kompensation för sin medverkan. Dessutom behövs pengar till utrustning och andra omkostnader.

Att till exempel köpa in konst till en festival är ofta dyrt och det kan vara en god idé att ta ett lån för att finansiera detta. Inkomster från deltagaravgifter, sponsorer och olika sorters reklamintäkter kommer ofta i ett senare skede, kanske först när festivalen är över. Därför är det klokt av en arrangör att ta ett bra lån som garanterar att bristande ekonomiska resurser inte kommer bli ett problem för festivalen, så att deltagarna kan få en så bra upplevelse som möjligt. Vi rekommenderar Fair-laan.se – en 100% gratis jämförelsetjänst.

Hur kan funktionshindrade uppmärksammas?

Konst och kultur är en essentiell del av människans levnadssätt, och många skulle tycka livet var mycket tråkigt om man till exempel aldrig hade kunnat lyssna på musik. Kultur är också ett starkt och välfungerande medel för människor att uttrycka sig genom. Genom konst och musik kan man berätta känslor och genom sinnesintryck förmedla känslor som inte kan uttryckas genom till exempel skrift eller tal.

Kultur kommuniceras ofta på festivaler av olika slag. På en festival möts många kulturutövare och presenterar olika verk. Det kan röra sig om musikfestivaler, där många olika band och artister framträder, ofta under en period av flera dagar. Konstfestivaler är kanske inte lika vanliga, men på dem samlas konstälskare och konstnärer för att beundra varandras verk.

Festivaler är ett bra sätt att nå ut till många människor. Många kommer och tar del av den kultur som presenteras. Dessutom får festivaler, just eftersom de är större samlingar av en viss sorts kultur, ofta uppmärksamhet i olika media, och på så sätt når informationen ut till fler.

Festivaler som uppmärksammar funktionshindrade

En festival av något slag kan alltså vara ett utmärkt medel för att nå ut med ett budskap som rör funktionshindrade. Fokuset på funktionshindrade kan finnas med i olika grad.

Det kan röra sig om något så enkelt som att en festival är tillgänglighetsanpassad. Människor utan funktionshinder glömmer ofta bort detta, men att ta del av konst och kultur kan vara svårt om inte en särskild tanke har skänkts åt allas lika möjligheter att kunna delta. På så sätt får fler människor en glädjande upplevelse och för dem som anpassningen görs för, kommer skillnaden bli stor och betydelsefull.

En festival kan också vara helt anpassad till en målgrupp som på olika sätt främst består av funktionshindrade. Festivalen kan också sätta fokus på frågor som rör denna grupp. Som tidigare sagts befinner sig många funktionsnedsatta och handikappade i en utsatt situation som regelbundet behöver uppmärksammas och påminnas om. Festivaler har ofta ett speciellt tema, och det kan vara handikappades situation i samhället och då kommer kulturen som förs fram på olika sätt uppmärksamma och berätta om detta. Eftersom sådana festivaler dessvärre är mycket ovanliga kommer den förmodligen i alla fall få mycket uppmärksamhet och i olika media lyftas fram som ett gott exempel. Då kommer fler få ta del av det viktiga budskapet.