Kort på svenska

DiDa – Disability Day Art & Action 2018 har ett mångsidigt program med konst och kultur runtom Helsingfors mellan november till december. Vid månadsskiftet når programmet sin kulmen på den Internationella dagen för personer med funktionshinder den 3.12 i Helsingfors stadsmuseum. DiDa erbjuder glädje, gemenskap och konstnjutningar samt diskussioner om allas rätt till kultur och hur samhället bidrar till att främja eller motverka detta. DiDa ordnas för tredje året i rad.

Varmt välkommen till DiDas digra program! Vi har fritt inträde till allt program.

Evenemanget genomsyras av glädje men det finns även annat i bakgrunden. Vi vill utmana attityder och öka medvetenhet angående frågor om kulturella och mänskliga rättigheter samt i frågor om jämnlikhet. Konstnärer med olika funktionsvariationer, konstentusiaster, konst som behandlar funktionsvariationer och alla som är intresserade av dessa frågor välkomnas varmt att delta i festivalen. DiDa vill uppmuntra alla att använda sin  frihet till att uttrycka sig och lämna sina egna spår.

DiDa önskar dig hjärtligt välkommen som publik, deltagare, konstnär, artist, volontär eller som en allmän supporter på DiDa 2018 -networkfestivalen.